Arkiv

Remissvar
Till Socialdepartementet

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens synpunkter på innehållet i betänkandet Psykiatrin och lagen- tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) (pdf)
2013-04-21

Årsberättelse inför årsmöte, 2011-03-16 (pdf)
2011-03-15

Kallelse till årsmöte i Svenska Rättspsykiatriska Föreningen (pdf)
Onsdag 16 mars 2011 kl 17 00
2011-03-09

The 9th Nordic Symposium on Forensic Psychiatri, 24-26 augusti 2011, Stockholm
2011-03-08

SRPF´s remissvar till Svenska Läkarsällskapet ang ”Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning” (pdf)
2010-02-19

SRPF´s remissförslag till nya reviderade föreskrifter och allmänna råd om lläkemedelsassisterad behandling (pdf)

"Är du intresserad av att göra en liten sammanfattning av rättpsykiatriska föreningens historik för tidskriften Svensk Psykiatri? Osorterade handlingar finns i arkiv i Stockholm. Intresserade kan höra av sig sekreteraren
2009-06-29

SRPF remissvar "En nationell cancerstrategi för framtiden" (pdf)
2009-06-29

Kallelse till årsmöte i Svenska Rättspsykiatriska Föreningen (pdf)
Tid 27 november 2008  kl 16 45

Plats: Riksstämman i Göteborg, Svenska Mässan, Sal R24/25

ÅRSBERÄTTELSER

Årsberättelse inför årsmöte 2014 (pdf)

Årsberättelse inför årsmöte 2013 (pdf)

Årsberättelse inför årsmöte, 2012-03-15 (pdf)

Årsberättelse inför årsmöte, 2011-03-16 (pdf)

Årsberättelse inför årsmöte 2010-03-19 (pdf)

Årsberättelse inför årsmöte 2008-11-27 (pdf)


©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
The market of Jewelry is humongous. Various brands and designers have invested in this business but replica watches sale only few were able to shine brilliantly and stand out from the rest and this is largely because when it replica watches sale comes to jewelry, design and quality become the most significant parameters. It is a verity that jewelry is an rolex replica sale investment in itself and hence, when an individual wishes to buy any kind of jewelry piece, he wants to be completely sure of its swiss replica watches design and quality. Cartier is a brand that is highly trusted and recognized for its unique designs and high quality. The company has so much replica watches sale to offer in the jewelry line. Extensive ranges of sparkling bracelets, dazzling neckpieces, beautiful rings and etc are outstanding.