©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

Ansökan om medlemskap i
SVENSKA  RÄTTSPSYKIATRISKA FÖRENINGEN

För endast 300 kronor blir Du medlem i föreningen

Här kan Du fylla i Din ansökan om medlemskap, välj om Du önskar i pdf eller word format.

 

 

Skickas per post, e-post eller fax till:

SRPF, c/o Hanna Edberg
Rättspsykiatri Vård Stockholm
Alfred Nobels Alle 41
141 52 Huddinge

Telefon 08 12349415


sekreteraren@srpf.se

Ansökan behandlas skyndsamt av styrelsen för SRPF

 

2016-05-13