Från den internationella sekreteraren
Den internationalisering och globalisering som vi ser i samhället, i sjukvården och inom forskningen angår även rättspsykiatrin. ”Gränsöverskridanden” av både kunskap, patienter och läkare ökar snabbt och i princip råder fri rörlighet för läkare, oavsett specialitet, inom EU.

Europeisk ”ST-kurs” i rättspsykiatri                                  
Den första europeiska kursen för läkare som vill vidareutbilda sig inom rättspsykiatri anordnas den 9-13 augusti i år (2010) strax utanför München.  Den kommer att ha ett europeiskt perspektiv och leds av Professorerna Norbert Nedopil, München och Pamela J Taylor, Cardiff.

Föreningens organiserade kontakter med Europa består just nu av representantskap i följande olika organisationer/nätverk.

Nordiska samarbetsgruppen för rättspsykiatri
Denna grupp bildades år 2007 på initiativ av Bjørn Østberg från Norge och i gruppen ska finnas medverkan från alla nordiska länder, inklusive Island. Gruppens syfte är att öka informationsutbytet mellan de nordiska länderna och på olika sätt främja kontakt och erfarenheter, inte minst om hur rättspsykiatrin utvecklas i de olika länderna. Svenska representanter utses av SRPF och de är för närvarande  Margareta Lagerkvist från SRPF, Marianne Kristiansson, RMV och Ann-Sofie Hansson-Poutaheri  från Föreningen för forensiska psykologer.

Nordic Symposium on Forensic Psychiatry
Dessa symposier arrangeras av ett nordiskt land och den 19-21 augusti 2009 var det Danmarks tur (www.8th-NSFP.dk). Kongressen blev även denna gång mycket uppskattad. Nästa kongress arrangeras av Sverige den 25-27 augusti 2011 i Stockholm, på konferensanläggningen Skogshem på Lidingö.  Rättsmedicinalverket är huvudarrangör och Svenska rättspsykiatriska föreningen medverkar i planeringsarbetet genom Per Lindqvist. En svensk referensgrupp med företrädare från RMV, SRPF, vården, kriminalvården, akademin, forensiska psykologer och kuratorer har bildats. RMV räknar med att en hemsida med det preliminära programmet ska vara klart i oktober.

Kongressens vetenskapliga tema och innehåll beslutas av en nordisk vetenskaplig kommitté , där Marianne Kristiansson och Per Lindqvist är svenska representanter.

UEMS
Detta är ett EU-organ för de medicinska specialiteterna och en del har haft stor nytta av detta nätverk när det gäller definition av specialitet, utbildningskrav och gemensamma handling/behandlingsprogram. Eftersom rättspsykiatri inte är en erkänd specialitet i mer än fem europeiska länder är vi inte representerade i rådet i Bryssel. Dock deltar vi passivt genom Per Lindqvist i de svenska UEMS- möten som Läkarförbundet håller i. Se mer på www.uems.net.

”Gentgruppen”
Detta är ett informellt nätverk av (rätts)psykiatriker från Europa som bildades 2004 av professorerna John Gunn, London och Norbert Nedopil, München. Huvudsyftet är att verka för en bra specialistutbildning och därmed en bra rättspsykiatri i Europa. Gruppen träffas en gång per år (Gent, Långholmen, Köpenhamn, München, Nijmegen i Holland och Cardiff 2009). Gent-gruppen betraktas idag som en av de viktigaste mötesplatserna i Europa för diskussionen om den framtida rättspsykiatrin, då de flesta deltagarna är erfarna kliniker, lärare och forskare med nyckelpositioner i sina egna länder. Från Sverige deltar Per Lindqvist (sedan 2004) och Kristina Sygel (sedan 2008).

European Psychiatric Association (EPA)
Denna organisation har just bytt namn från “The Association of European Psychiatrists, AEP, och är den största sammanslutningen av psykiatriker i Europa med medlemmar från mer än 57 länder. Där finns en rättspsykiatrisk sektion som bl.a. svarar för det rättspsykiatriska programmet vid de årliga kongresserna. (http://www2.kenes.com/epa/pages/home.aspx).

Litteratur tips:
Dansk retspsykiatri (pdf)
Forensic Psychiatry in Europe (pdf)
Retspsykiatrisk Klinik , Danmark
Sjuk eller frisk i rättspsykiatrisk mening (pdf)

 

2010-06-19

 


 

 

 

 


©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
My hope is that they will assist my own goals of making quartz part of any well-rounded cartier replica lover's collecting desires. My only question is, if that happens, how it will change breitling replica sale relationships with mechanical watches? Citizen simply doesn¡¯t want to make watches that its core customers would not be happy with, so they ¨C like their longines replica sale colleagues ¨C aren¡¯t trying to beat anyone to the punch and, in my opinion, are heavily investing in R&D for next-generation technology while at the same rolex replica carefully monitoring consumer behavior. So yes, I think we will see tag heuer replica uk smartwatches in the future, but when it makes sense for them as well as their consumers.