©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

Apoteksbolaget
European Psychiatric Association
IPULS
Läkemedelsverket
Metis
SBU
Socialdepartementet
Socialstyrelsen
Svensk Förening för Äldrepsykiatri
Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri
Svenska läkaresällskapet
Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenska Rättspsykiatriska föreningen
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Sveriges Läkares under Utbildning i Psykiatri, SLUP
Sveriges Läkarförbund
Tidskriften Svensk Psykiatri
Vetenskapsrådet
WHO
World Psychiatric Association
Vårdguiden