©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

STADGAR FÖR SVENSKA RÄTTSPSYKIATRISKA FÖRENINGEN
Reviderade vid årsmöte 2010-03-18

1 §

Svenska Rättspsykiatriska föreningen är en sammanslutning av specialister inom rättspsykiatri och av andra legitimerade läkare, som är (helt eller delvis) verksamma med utredning och/eller behandling av psykiskt störda lagöverträdare.

Föreningen är samtidigt en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och en sektion av Svenska Läkarsällskapet. Föreningen bör verka i samförstånd med andra specialistföreningar för psykiatriker.

2 §

Föreningens uppgifter är

att verka för att kunskapsområdet rättspsykiatri står på en medicinsk vetenskaplig grund med tvärvetenskapligt och multiprofessionellt samarbete,
att befordra den rättspsykiatriska kunskapsutvecklingen bland läkare som arbetar med psykiskt störda lagöverträdare,
att främja en hög professionell och etisk standard i rättspsykiatrisk yrkesutövning,
att  tillvarata medlemmarnas vetenskapliga och fackliga intressen,
att främja samarbetet mellan den rättspsykiatriska undersöknings-verksamheten, den rättspsykiatriska vården och psykiatrisk behandling inom kriminalvården,
att  till Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet avge utlåtande i eller handlägga ärenden som hänskjutits till föreningen såsom dess sektion,
att sätta in rättspsykiatrisk verksamhet i ett internationellt perspektiv.

   

3 §

Läkare skall för vinnande av medlemskap i föreningen tillhöra ettdera Sveriges Läkarförbund  eller Svenska Läkaresällskapet. Styrelsemedlem ska tillhöra Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbund.

 

...fortsättning

2010-10-15

1 | 2 | 3 | 4 | 5
Since its inception in 1847, Cartier jewelry has successfully held its position among the top-most jewelry brands rolex replica watches of the world. This French jewelry maker and seller, has always come up with a great number of unique, extraordinary designs that rolex replica watches allure and entice the buyers quite easily. And when all such qualities are beautifully embedded in one single brand, it is obvious that its prices rolex replica are going to be quite high and out-of-budget of many. However, this does not mean that replica watches sale they can never have the pride of wearing something so special. For all rolex replica watches those people who cannot afford to buy original Cartier brand, an option of replica Cartier Jewelry is available. These replicas look exactly like the originals.