©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen
Styrelse
 
   
Ordförande:
Per Axel Karlsson
ordforanden@srpf.se
Vice ordförande:
Kristina Sygel
viceordforanden@srpf.se

Sekreterare:
Hanna Edberg
sekreteraren@srpf.se
Kassör:
Kosilla Pillay
kassoren@srpf.se

Facklig sekreterare:
Erik Dahlman
facklige.sekreteraren@srpf.se
Internationell sekreterare:
Vakant
internationellsekreterare@srpf.se

Vetenskaplig sekreterare:
Katarina Howner
vetenskapligsekreterare@srpf.se
Ledamot Kriminalvårdsrepr.
Lars Håkan Nilsson
larshakan.nilsson@kriminalvården.se

ST-frågor:
Hanna Edberg
strepresentanten@srpf.se
Övriga ledamöter:
Sara Bromander
Harald Nilsson
Margareta Lagerkvist
   

Webmaster:
Stina Djurberg
E-post: webmaster@srpf.se

2015-05-08