Grunden för Svenska rättspsykiatriska föreningens utbildningsutskott (SRFPuu) är det uppdrag som föreningen, och alla andra specialistföreningar, fick 2006 av Socialstyrelsen att skriva nya målbeskrivningar för ST-utbildningarna i sina respektive specialitéer.

SRPFuu bildades formellt 2008 och gruppen består av erfarna rättspsykiater från både den rättspsykiatriska vården och Rättsmedicinalverket samt yngre ST-läkare och färdiga specialister.

Målbeskrivningarna i rättspsykiatri gäller sedan den 1 september 2008 och vi arbetar nu med konkreta rekommendationer som skall vägleda den praktiska användningen av målbeskrivningen. Arbete pågår även med att kartlägga utbildningssituationen inom rättspsykiatrin och att få fram en gemensam, nationell studierektor. Vi planerar på längre sikt för en gemensam seminarieserie för alla ST-läkare i rättspsykiatri.

Målbeskrivningar i läkarnas nya ST, version 2012-08-20 (pdf)

Protokoll, telefonmöte SRPFuu, 2011-05-23 (pdf)

 

 

Kristina Sygel Jakobsson
Ordförande i SRPFuu


©Svenska Rättspsykiatriska Föreningen

 

2012-09-01

A very convenient way of shopping for replica jewelry is going online. Nowadays, a lot many replica watches sale makers and sellers are available on the web with their exclusives websites. These websites display various stuff from all replica watches sale popular brands. From handbags and purses to jewelry and sunglasses, everything is available on their sites. These sites have pleasantly categorized rolex replica sale options of every product according to quality, price range and most rolex replica importantly brand. All you need to do is to browse the products well, pick up your most desirable replica watches item and order it. These sites have complete arrangement for packaging and shipping and will get your item delivered at your doorstep in the shortest duration possible.